Dokumentai

Dokumentai 2021 Atgajos vasarai rengiami. Žemiau galite susipažinti su praėjusių metų dokumentais.

Užsiregistravusiems į pamainas nuorodas dokumentų pildymui atsiųsime el. paštu.

Apie dokumentų pateikimą:

  1. Prašome ne vėliau nei 10 dienų iki stovyklos pradžios EL. PAŠTU pateikti dalyvio anketą ir tėvų sutikimo raštą. Popierinės kopijos nėra reikalingos. Šiuos dokumentus patogu pildyti elektroniškai, jų atsispausdinti nereikia.
  2. Į stovyklą atsivežti arba iš anksto į stovyklos atstovybę Vilniuje pristatyti užpildytus ATSPAUSDINTUS stovyklos dokumentus: sutartį (2 egz.) ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos. Išankstinis pateikimas el. paštu nėra reikalingas.

Atkreipiame dėmesį, kad vaiko medicininės pažymos pateikti stovyklai nereikia, bet prašome atsižvelgti į Sutarties su tėvais 2.3. punktą: „Jeigu gydytojo sprendimu vaiko dalyvavimas stovykloje gali turėti įtakos jo sveikatai, pasirašant šią sutartį pateikti medicininę pažymą apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas. Raštu (Tėvų sutikimo rašte) informuoti apie vaiko sveikatos sutrikimus ir spec. poreikius, į kuriuos turėtų atsižvelgti stovyklos organizatorius“.

Visi vaikai stovyklos laikotarpiui draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų.